Twee sub-persoonlijkheden.

Twee sub-persoonlijkheden.

Er zijn volgens veel psychologen meerder zelven in één persoonlijkheid. Vaak wordt uitgegaan van een tweedeling, hoewel het waarschijnlijk dichter bij de waarheid ligt om uit te gaan van een continuüm van sub-persoonlijkheden of bewustzijnstoestanden. Voor het overzicht hou ik het hier bij twee, namelijk enerzijds een lichaam georiënteerd deel en anderzijds een evolutionair veel jonger deel met sterk analytische en reflectieve eigenschappen. In de tweespraak elders op deze website noemen we dit het natuurlijke kind en de overlever. Piet de Korte heeft het over een oude intuïtieve mind, zoals de hogere dieren dat ook hebben en een nieuwere reflectieve mind die uniek is voor mensen. Twee manieren van in de wereld staan in één lichaam, met verschillende manieren van leren, onthouden en ethiek. De intuïtieve mind is empathisch en wordt gedreven door wat goed is het geheel (ik en ons), de nieuwere reflectieve mind probeert te controleren, wordt gedreven door gebruikswaarde en wat goed is voor zichzelf (-ik-).

Niet verbazend als twee zo sterk verschillende sub-persoonlijkheden conflicten met elkaar krijgen. Eigenlijk ligt het voor de hand dat een egocentrische sub-persoonlijkheid weinig kan met een moraalridder als onze intuïtieve mind. Ook valt te voorspellen dat het nieuwe reflectieve deel gaat domineren.

Albert Einstein schreef: de intuïtieve geest is een heilig geschenk en de ratio een trouwe bediende. We hebben een maatschappij gecreëerd, die de bediende vereert en het geschenk heeft vergeten.

Het dominantie deel heeft er geen probleem mee om te liegen over hetgeen niet is zijn straatje te pas komt. Hij bagatelliseert of ontkent de stem van het niet egocentrische deel, doet vervolgens alsof er niets aan de hand is en dat alles goed gaat. Doen alsof is ook zo’n belangrijke eigenschap van het nieuwe deel.

Meditatie kan gebruikt worden om het natuurlijke intuïtieve deel weer meer aandacht te geven. Meditatie gaat ook over de vraag: wie is intern de baas?

Bron: Reis naar de basis van het bewustzijn    Piet de Korte.

Tekening: Lettie van der Meulen