Foute melding van #VeiligThuis. En de bekende tunnelvisie bij de #Jeugdbescherming die daarop volgt.

Foute melding van #VeiligThuis. En de bekende tunnelvisie bij de #Jeugdbescherming die daarop volgt.

Opa stapt naar rechter na foute melding bij Veilig Thuis: ‘Mijn dochter is onterecht in een kwaad daglicht gesteld’

HELMOND – Een Helmondse moeder heeft 350 euro aangeboden gekregen van Openbare Basisschool Brandevoort, omdat de school een foute melding deed bij Veilig Thuis.

Meer zit er niet in. Want de school voelt zich niet verantwoordelijk voor de ellende die volgde. De opa van het kind kan het niet verkroppen en stapt naar de kantonrechter.

Vanda van der Kooi 30-07-22, 16:00

Laatste update: 17:01

Bron: ED

,,Het kind van mijn dochter is onder toezicht geplaatst. Zij kan daarmee leven. Het gaat nu goed met haar en haar kind, zij sluit zich af voor alle beschuldigingen aan haar adres. Maar ik kan er niet mee leven. Mijn dochter is onterecht in een kwaad daglicht gesteld, door meldingen van haar ex-man die via de school bij Veilig Thuis zijn beland”, stelt de opa van het kind.

Excuses aangeboden

Volgens hem heeft dit geleid tot een tunnelvisie bij jeugdbeschermingsinstanties Veilig Thuis, de regionale Beschermtafel en bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Nuenenaar doet zijn verhaal anoniem, om zijn dochter en kleinkind niet te belasten.

Volgens de opa heeft de school in 2020 een belangrijke rol gespeeld in het geheel. De vorige bestuurder heeft erkend fouten te hebben gemaakt en excuses aangeboden. De opa stelde de school vorig jaar aansprakelijk voor de schade.

‘Schadevergoeding van 350 euro gepast’

Hij heeft ruim een jaar later eindelijk antwoord via McLarens, de verzekeringsmaatschappij van de school. Die erkent dat ‘het leerlingendossier inderdaad informatie bevatte die hier niet in thuishoort’.  Een schadevergoeding van 350 euro is gepast, aldus McLarens. Die wijst erop dat de school op 4 december 2020 ‘een aangepaste zorgmelding naar Veilig Thuis gestuurd met het verzoek de oude melding te vernietigen’.

Volgens de opa is de onjuiste informatie uit de eerste melding  ondertussen wel door instanties gebruikt. McLarens stelt dat dit de school niet te verwijten valt. De Nuenenaar accepteert dit niet en gaat de school en de Raad voor de Kinderbescherming voor de kantonrechter dagen. Schoolbestuurder Lieke van de Ven wil niet reageren, de Raad voor de Kinderbescherming evenmin.

Ik wil mensen waarschu­wen: denk goed na voordat je een melding doet bij Veilig Thuis

Nuenense opa

De opa prijst zich gelukkig dat hij vroeger als ondernemer in de ICT genoeg geld verdiende om juridische procedures te voeren. ,,De meeste ouders hebben dat niet. Die staan machteloos. Want zoals mijn dochter zijn er veel meer. Ik wil mensen ook waarschuwen: denk goed na voordat je een melding doet bij Veilig Thuis. Mensen nemen ten onrechte aan dat er dan een goed feitenonderzoek volgt.”

Beschermtafel Zuidoost-Brabant in de fout

De Nuenenaar diende eerder een klacht in tegen de voorzitter van de regionale Beschermtafel, een ambtenaar van de gemeente Eindhoven. Dit orgaan is bedoeld om ouders te horen, voordat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek instelt. ,Er is geen hoor- en wederhoor toegepast’, concludeerde de ombudscommissie, die felle kritiek uitte op de Beschermtafel. Maar de jeugdbeschermingsinstanties draaiden eerdere besluiten niet terug.

Inspectie: Feitenonderzoek niet altijd zorgvuldig

De Inspectie Jeugd deed onlangs onderzoek naar 50 willekeurige jeugdzorg-dossiers bij ouders en kinderen die met gedwongen uithuisplaatsing te maken krijgen. ‘Feitenonderzoek is niet altijd en niet op alle onderdelen zorgvuldig genoeg’, concludeerde de Inspectie. Ook de rechtsbescherming van ouders en kinderen schiet tekort.

https://www.ed.nl/helmond/opa-stapt-naar-rechter-na-foute-melding-bij-veilig-thuis-mijn-dochter-is-onterecht-in-een-kwaad-daglicht-gesteld~a333ae0f/