Programma netwerkgroep voor ouders.

Programma netwerkgroep voor ouders.

Opvoeden doen we het liefst samen. Veel ouders voelen zich er alleen voorstaan. Op verzoek kunnen ouders meedoen aan een opvoedingsgroep die we organiseren op wijkniveau (De Wijert, Wijert-Zuid, Helpman e.o.).

Een opvoedingsgroep bestaat bijvoorbeeld uit een zestal moeders of vaders die met elkaar praten over opvoedingsvraagstukken. Thema’s die aan de orde komen, worden in overleg gekozen door de deelnemende ouders. Voorbeelden van thema’s zijn: gezonde leefstijl, goede nachtrust, netwerkverbetering, aandacht vragend gedrag van je kind, steun uit de omgeving, omgaan met je ex, dwingend gedrag van je kind. Nogmaals de groep kiest de onderwerpen zelf. De deelnemers weten wat voor hen relevant is.

De groep wordt voorgezeten door iemand die daar ervaring mee heeft. Hij of zij doet dit op vrijwillige basis. Met de groepsleden stelt de voorzitter de groepsregels vast, zoals bijvoorbeeld geheimhouding en positief met elkaar omgaan.

Indien gewenst wordt er bij een gekozen thema informatie gezocht. Als voorbeeld: veel ouders met jonge kinderen hebben last van slaaptekort. Voldoende slapen is belangrijk voor ieder mens en zeker ook voor opvoeders. Over een dergelijk onderwerp wordt relevante informatie gezocht, bekeken en met elkaar besproken. Zo wordt de groep een leergroep.

In eerste instantie komt de groep zes keer bij elkaar. Daarna kan iedereen beslissen of hij of zij verder wil gaan. Een bijeenkomst duurt 2 uur, waarbij ook voldoende ruimte is voor ongedwongen samenzijn.

Doelen die van belang zijn:

  • Netwerk vergroting en verbetering
  • Elkaar steunen
  • Relevante informatie verkrijgen
  • Opvoedingsvaardigheden leren
  • Eigen keuzes maken
  • Vergroten weerbaarheid
  • Gezonde leefstijl.

Coördinatie: Luuk Mur (l.mur@outlook.com)

Bij hem kunnen mensen ook aangeven dat ze belangstelling hebben voor de groep.

Doordat iedereen vrijwillig zijn bijdrage levert aan de groep zijn er geen kosten verbonden aan deelname.