Alle artikelen van Luuk Mur

Home / Luuk Mur
De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân dwingt onderzoek af naar gemeentelijke jeugdzorg.   #papierenmeisje #Woodbrookers

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân dwingt onderzoek af naar gemeentelijke jeugdzorg. #papierenmeisje #Woodbrookers

bericht van 23 april 2022. Een kinderarts die waarschuwt dat ‘voortgaande inadequate zorg’ aan een 14-jarig meisje kan leiden tot haar dood. Zevenentwintig instellingen, organisaties en hulpverleners die zich met haar bezighouden en een kinderrechter die concludeert dat ze na een vijf maanden verblijf bij jeugdzorginstelling Woodbrookers er slechter aan toe is dan voor haar...

24 juni 202224 juni 2022
“Er gaat ook veel goed”. Een excuus voor wat er allemaal fout gaat.

“Er gaat ook veel goed”. Een excuus voor wat er allemaal fout gaat.

In de jeugdbeschermingsketen werken organisaties als Veilig Thuis, de gemeente, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen, de kinderrechter en de jeugdhulpverlening als collega’s met elkaar samen. Waar dat toe kan leiden willen we hier aan de hand van een casus bespreken. Als in 2016 de ouders scheiden is hun dochter 9...

4 juni 20224 juni 2022
Voor kinderen is een heel dorp nodig (2).

Voor kinderen is een heel dorp nodig (2).

Als kinderen uit huis worden geplaatst, dan moet er een besluit komen over het toekomstperspectief van het kind. Kan het weer terug naar huis of moet het perspectief ergens anders liggen, bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis of in een residentiele instelling? Bij dit besluit wordt gebruik gemaakt van het begrip ‘aanvaardbare termijn’. Met een beroep...

26 april 202226 april 2022
Voor kinderen is een heel dorp nodig (1).

Voor kinderen is een heel dorp nodig (1).

We zijn van mening dat de groei van het aantal gezinnen dat te maken krijgt met jeugdhulpverlening, vrijwillig of gedwongen, iets zegt over onze samenleving en dat hier veel te weinig oog voor is. In de huidige samenleving staan opvoeders er vaak te alleen voor en als er problemen ontstaan, wordt er gereageerd met geslotenheid...

9 april 20229 april 2022
De WIL van Arthur Schopenhauer.

De WIL van Arthur Schopenhauer.

Een hedendaagse fysicus en filosoof met grote invloed is Bernardo Kastrup. Kastrup is naast een Ph.D. in de filosofie ook Ph.D. in computer engineering. Hij wordt de laatste jaren steeds bekender, mede doordat hij zijn filosofische inzichten baseert op de kwantumfysica. Een van de bekendste conclusies uit de kwantumfysica is dat fysische grootheden, voordat ze...

17 maart 202217 maart 2022
Zelf als ondefinieerbaar fenomeen.

Zelf als ondefinieerbaar fenomeen.

We zien overal patronen en met behulp van taal interpreteren we wat ervaren. Chris Niebauer, Ph. D. cognitieve neuropsychologie*, beschrijft het als volgt: op je schouders zit de meest krachtige patroon-perceptie machine van het bekende universum. We zien patronen, categoriseren dingen, creëren zelfs een taal om deze patronen te beschrijven en dit allemaal met een...

16 maart 202216 maart 2022
Oordeel als wapen.

Oordeel als wapen.

Max van den Berg stond met een brandende fakkel voor het huis van mevr. Kaag van D66. Dat is de schuld van het ‘haat-zaaiende’ Forum verweet partijleider dhr. Segers van de Christen Unie zijn ambtsgenoot Thierry Baudet van het FVD. Segers twitterde “Tegen iedereen met een zwak voor het FVD zou ik willen zeggen: “word...

12 februari 202212 februari 2022
“Ik wil bij Memmie blijven”.

“Ik wil bij Memmie blijven”.

Hieronder volgt een interview met Petra en Douwe, de ouders van Linda. We gaan in op wat er op 29 maart 2019 gebeurde en hoe dit beleefd is door de ouders. Linda de dochter van Douwe en Petra zou de volgende week 5 april haar derde verjaardag vieren. Ze woonde met haar moeder Petra in...

14 januari 202215 januari 2022
Van bescherming naar hulp

Van bescherming naar hulp

Door Krijn T. Gepubliceerd op 31 dec. 2021 op LinkedIn. Als journalist publiceer ik over de problemen in de jeugdzorg. Met een scherpe pen, soms hard en redelijk direct. Maar altijd is mijn kritiek gericht op het systeem, de instellingen en de mensen die het beleid maken en een gezicht geven. De mensen op de...

31 december 20211 januari 2022
Niet iedere hulpvraag is een zorgvraag.

Niet iedere hulpvraag is een zorgvraag.

Verslag bijeenkomst ‘Normaliseren in de jeugdzorg, hoe doe je dat?’ Door Bert Wienen (van: LinkedIn). Door Bert Wienen. Het beroep op jeugdzorg maakt een pijlsnelle groei door. Maar moeten al die hulpvragen ook daadwerkelijk beantwoord worden met hulptrajecten door jeugdhulpprofessionals? In antwoord hierop zetten gemeenten in op normalisering, met als kernidee de acceptatie dat het...

26 december 202126 december 2021
  • 1
  • 2
  • 8