Tag: Bewustzijn

Home / Bewustzijn
Mijmeringen over bewustzijn.

Mijmeringen over bewustzijn.

Het specifieke kenmerk van de mens, dat wat ons onderscheidt van andere dieren, is ons abstract denkvermogen. Hoe we ons denkvermogen gebruiken, kenmerkt zich niet per se door wijsheid. We kennen betekenis toe aan hetgeen we meemaken. Vervolgens gaan we geloven in de betekenis die we toegekend hebben aan een ervaring. Zo ontwikkelen we een...

8 maart 20218 maart 2021
Tweespraak – Psychotherapeut Rob van Boven en psycholoog Luuk Mur praten over ……….Bonobo plus.

Tweespraak – Psychotherapeut Rob van Boven en psycholoog Luuk Mur praten over ……….Bonobo plus.

Luuk De Bonobo is een mensaap en staat van alle dieren genetisch gezien, samen met de chimpansee, het dichts bij de mens. De Bonobo, de chimpansee en de mens hebben een gemeenschappelijke aapachtige voorouder. De genetische overeenkomst met de mens is 98.4%. Wat opvalt bij de Bonobo’s is dat ze vriendelijk, gevoelig, liefdevol en samenwerkend...

2 januari 202014 oktober 2020
Twee sub-persoonlijkheden.

Twee sub-persoonlijkheden.

Er zijn volgens veel psychologen meerder zelven in één persoonlijkheid. Vaak wordt uitgegaan van een tweedeling, hoewel het waarschijnlijk dichter bij de waarheid ligt om uit te gaan van een continuüm van sub-persoonlijkheden of bewustzijnstoestanden. Voor het overzicht hou ik het hier bij twee, namelijk enerzijds een lichaam georiënteerd deel en anderzijds een evolutionair veel...

26 juli 201916 augustus 2019
Verdeeld zelf.

Verdeeld zelf.

De rechter hersenhelft (RH) wordt gekenmerkt door brede, open aandacht. De linker hersenhelft (LH) door nauw gefocusseerde aandacht. De LH stelt ons in staat om rationeel en met afstand met de wereld om te gaan. De RH is intuïtief en creatief. Mensen nemen op twee geheel verschillende manieren deel aan de wereld en daardoor leven...

25 juli 201927 juli 2019
Psychotherapeut Rob van Boven en psycholoog Luuk Mur praten over… het -ik- als handig verhaal

Psychotherapeut Rob van Boven en psycholoog Luuk Mur praten over… het -ik- als handig verhaal

Luuk: Boeddhisten onderscheiden zes zintuigen, één meer dan wij op school leren. Het brein (de mind) is daarbij ook een zintuig. De mind initieert, in deze visie, geen gedachten, maar is een zintuig dat gedachten opmerkt. Gedachten zijn daarmee vergelijkbaar met geur, geluid of smaak. Het zijn ervaringen van onze zintuigen. Dat brengt me bij...

8 juni 201924 juli 2019