#Ouderverstoting #Vechtscheiding #Jeugdbescherming

#Ouderverstoting #Vechtscheiding #Jeugdbescherming

Bijdrage van Ine Avontuurr

Advocaat bij Avontuur & Czarnota Familierecht.

Overgenomen van LinkedIn.

Moeder isoleert vijfjarige; rechtbank grijpt hard in en wijzigt hoofdverblijf naar vader. Deze heftige uitspraak van de rechtbank Breda werd vorige week gepubliceerd. De rechtbank besluit om een meisje van vijf jaar te plaatsen bij haar vader met wie zij al vier jaar geen contact heeft gehad. Het gaat om een kind dat geboren is in 2017. Sinds 2018 loopt er een procedure over de omgang met vader. Sinds 30 juni 2020 staat het meisje ook onder toezicht. Desondanks lukt het niet om omgang van de grond te krijgen. Sterker nog; moeder is ook voor alle hulpverlening, de bijzonder curator en de GI onbereikbaar, wat die ook ondernemen om met haar in contact te treden. Hoewel het kind inmiddels leerplichtig is gaat zij ook niet naar school. Namens vader is een verzoek ingediend om het hoofdverblijf te wijzigen naar hem. Merkwaardig genoeg heeft de GI niet een verzoek machtiging uithuisplaatsing (naar vader) ingediend. Terecht merkt de rechtbank op dat het aan de GI was geweest dit wèl te doen. De rechtbank wijzigt het hoofdverblijf voorlopig naar vader. Een hele complexe afweging maar een zeer terechte beslissing van de rechtbank. De Raad voor de Kinderbescherming moet nader onderzoek gaan doen naar een definitieve zorgregeling. Met name de GI lijkt de ernst van de situatie volledig miskend te hebben. Het vergaande isolement van moeder en dochter is heel erg zorgelijk. Het roept associaties op aan de dood van de 14-jarige Famke K., waarover Corinne Dettmeijer-Vermeulen het rapport ‘Onmacht’ schreef. Famke werd doodgeschoten door haar vader, waarna deze de hand aan zichzelf sloeg. Famke was geïsoleerd van moeder, maar ook van hulpverlening, door toedoen van vader. Hier werd niet doorheen gebroken. Dit viel ook terug te voeren op het ‘vechtscheidingsframe’ zo stelde Dettmeijer-Vermeulen in haar rapportage vast. Dit omdat binnen dit frame ouders altijd gelijkelijk verantwoordelijk worden gehouden voor problemen, in plaats van te kijken naar het afzonderlijke aandeel van ieder van de ouders. Daardoor was vaders aandeel gemist. Isolement van het kind, in ieder geval van de andere ouder, is ook een kenmerk van ouderverstoting. Maar ook bij ouderverstoting zie je vaak dat het isolement veel verder gaat dan alleen de contactbreuk met de andere ouder. Met andere woorden; isolement kan zowel één van de kenmerken van intieme terreur als van ouderverstoting zijn. Daarom zitten er, anders dan vaak gedacht, vooral overeenkomsten tussen intieme terreur/dwingende controle en ouderverstoting. Jennifer Harman, deskundige op het gebied van ouderverstoting, zegt zelfs letterlijk dat het twee kanten van dezelfde medaille zijn. Vandaar dus dat een screening op (ex-)partnergeweld bij echtscheiding van belang is voor zowel de aanpak van huiselijk geweld/ex-partnergeweld als ouderverstoting. Ook ter beveiliging van kinderen. Laten we daar dus vooral zo snel mogelijk mee beginnen.